Regulamin „darmowych konsultacji”:

1.     Jednemu klientowi przysługuje jednorazowe prawo do darmowych konsultacji

2.     Osoby zainteresowane (dalej: Zainteresowani) skorzystaniem z Konsultacji, zgłaszają chęć skorzystania z Konsultacji (dalej: Zgłoszenie) za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie: https://selium.pl/formularz/

3.     Na zawartość formularza rejestracyjnego składają się: imię i nazwisko Zainteresowanego, adres e-mail, numer telefonu, NIP/KRS podmiotu, którego dotyczy zapytanie oraz temat Konsultacji.

4.     Podczas konsultacji rozmawiamy o analizie potencjału sprzedażowego Twojego produkty oraz kierunkach sprzedaży, nie dokonujemy konfiguracji kont czy kart produktowych.

5.     Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pawiej 9.

6.     Przedmiotem Darmowej Konsultacji nie jest udzielenie fachowych zaleceń czy porad, a jedynie zorientowanie się w obecnej sytuacji klienta.

7.     W przypadku zapisania się ponownie na darmową konsultację przez Zainteresowanego, który korzystał już z niej w przeszłości, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia Konsultacji.

8.     Shoper S.A. zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.

9.     Wraz z przesłaniem Zgłoszenia, Zainteresowany potwierdza, że:

a.     Wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Shoper S.A swoich danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu w celu otrzymania odpowiedzi na wiadomość, a także przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

b.     Przyjmuje do wiadomości, że rozmowa oraz Konsultacja, w której chce wziąć udział, nie będzie stanowiła usługi, a ewentualna odpowiedzialność Shoper S.A. za decyzje, które podejmie na podstawie Konsultacji, jest niniejszym wyłączona.

c.     Wyraża zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez Organizatora.

d.     Przyjmuje do wiadomości, że liczba Konsultacji jest ograniczona, a Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy Konsultacji bez podania przyczyny.
Zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu „Darmowe Konsultacje”.

10.  Zainteresowany zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia oraz do niepodawania adresu e-mail lub numeru telefonu, którego nie jest właścicielem.

11.  Zainteresowany ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. Aktualni Klienci grupy RSM Poland mogą skorzystać z Konsultacji, o ile temat Konsultacji nie będzie dotyczył zakresu usług, które aktualnie są świadczone Zainteresowanemu lub firmie,